Veelgestelde Vragen

Hieronder vindt u een kort overzicht van de veelgestelde vragen over Generatie Identiteit:

Waarom “Generatie Identiteit”?

De naam Generatie Identiteit stamt af van de originele Franse afdeling genaamd Génération Identitaire.

Als beweging vormen we een collectief van jongeren die in actie komen ter verdediging van onze identiteit en de Europese beschaving in het algemeen. Aan de grondslag van ons handelen ligt een oprechte liefde voor onze eigenheid, onze omgeving en onze waarden.

Onze beweging biedt een gezonde uitlaatklep en houvast voor de generatie wiens identiteit zienderogen ondergraven en ontmanteld wordt.

Wat wil Generatie Identiteit bereiken?

De publieke narratief heeft een claim gelegd op de manier waarop wij als Europeanen over onszelf en ons erfgoed denken.

Het doel van Generatie Identiteit is om de taboes te doorbreken die momenteel rusten op het opkomen voor de eigenheid en eigenwaarde van het Europese volk en zijn beschaving.

Wij geloven dat oprechte zelf -liefde enkel mogelijk is wanneer men zich compromisloos voor de eigen belangen kan inzetten. Wij streven naar een gezonde geest en een gezond lichaam in een gezonde omgeving.

Wat zijn de waarden van Generatie Identiteit?

Generatie Identiteit is zich ervan bewust dat de realiteit te complex is om volledig in de menselijke begrippen te kunnen vatten. Toch moeten wij ons als individuen, groepen en samenlevingen verhouden tot die complexiteit op een praktische manier.

Onze beweging is van mening dat het een enorme uitdaging is om hier op een duurzame en positieve manier in te slagen. Niet alleen op vlak van samenlevingen, maar op elk vlak, tot op het individu zelf.

Daarom kiezen wij ervoor om niet alleen op individueel, maar ook op vlak van onze beweging in te zetten op bepaalde waarden die ons helpen bij het creëren van een voorspoedig bestaan, zowel in het heden als in de toekomst.

Deze waarden zijn onder andere; waarheid, oprechtheid, schoonheid, eigenheid, vertrouwen, liefde en kracht.

Wat houdt het concept “identitair” juist in?

Identitair betekent terug opnieuw ten volle bewust worden van en opkomen voor de eigen identiteit. Dit staat in contrast met het huidige maatschappelijke klimaat waarin de eigenheid van de Europese bevolking op een subtiele manier wordt afgedaan als irrelevant of betekenisloos.

Vanuit allerlei verschillende hoeken worden we gebombardeerd met directe of indirecte boodschappen die de waarde van onze identiteit ondergraven. Het compromisloos omarmen van wie wij zijn, tegen die overweldigende en ondermijnende stroming in, is identitair. Het is een resolute omarming van de eigen identiteit in al zijn dimensies.

Ik heb interesse, maar ik heb nog twijfels. Wat kan ik precies verwachten?

Generatie Identiteit wordt gedragen door enthousiaste activisten. Dit betekent dat wij de straat op gaan om onze boodschap duidelijk te maken. Er zit dus een flinke portie actie in de echte wereld in.

Hierdoor krijg je ook heel wat terug op andere gebieden. Je maakt deel uit van een bende kameraden met een hecht groepsgevoel. Een groep waar je eindelijk jezelf kan zijn en je ten gronde kan uiten over wat er voor jou toe doet.

Onze beweging is actief over vrijwel heel Europa en wie al even actief is zal onvermijdelijk ook een netwerk van gelijkgezinden uitbouwen dat zich veel verder strekt dan men in eerste instantie vermoedt.

Van buitenaf lijkt het soms alsof  actief worden betekent je tijd opoffert voor een doel waar je zelf weinig aan hebt. Dit is echter geen accuraat beeld van de realiteit. Actieve leden winnen veel meer dan dat ze opofferen. De woorden “bevrijdend” en “thuiskomen” worden regelmatig in de mond genomen door nieuwe activisten, en niet zonder reden.  Als lid van Generatie Identiteit wordt je niet enkel lid van een beweging, maar onderdeel van een nieuwe patriottische Europese familie.

Tot slot, ieder van ons combineert GI met de eigen studies en ambities. Wie oprecht wil bijdragen zal merken dat dit geen conflict vormt, maar dat er eerder een soort harmonie wordt gecreëerd tussen beide activiteiten. Opkomen voor je eigen doelen en opkomen voor je eigen waarden en belangen gaan hand in hand. Uiteindelijk kom je in beide gevallen op voor jezelf. Het één versterkt het ander!

Waarom is er een leeftijdsgrens op de werving van Generatie Identiteit?

Generatie identiteit is een jongerenbeweging. Om ervoor te zorgen dat jongeren zich in onze beweging thuis voelen en blijven voelen in de toekomst hanteren we een leeftijdsgrens van 16 tot 28 jaar voor onze actieve leden.

Ook is onze beweging is gebaseerd op een diepgaand filosofisch en politiek discours dat makkelijker wordt opgenomen door de jeugd. Veelal hebben mensen boven de 30 reeds een eigen kijk op de realiteit gevormd die zich minder eenvoudig leent aan het absorberen van nieuwe informatie. We merken dat het ook aantrekkelijker is voor onze leden als de ontdekkingstocht doorheen nieuwe inzichten aangenamer is wanneer deze min of meer op een gelijkmatig tempo verloopt.

De leeftijdsbeperking is geenszins een afzetting tegen de oudere generatie. Integendeel. Het is onze manier van de daad bij het woord te voegen als jeugdige activisten.

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat dit zonder de steun en instemming van de oudere generatie verloren moeite zou zijn.

Kan ik Generatie Identiteit steunen als ik ouder ben? Zo ja, hoe?

Zeker! Ook niet-activisten kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Onze berichten en acties liken en delen op sociale media kan een zeer effectieve manier zijn om onze werking verder te helpen.

Wil je meer doen? Heb je een bepaalde vaardigheid of kan je helpen met logistiek en infrastructuur? Contacteer ons!

Als je ons gewoon financieel wil steunen is dit uiteraard ook mogelijk.

Ik ken Generatie Identiteit van andere landen, zijn jullie de officiële Vlaamse afdeling?

Generatie Identiteit is de enige officiële afdeling van het Europese organisatienetwerk dat ontstaan is vanuit de Franse afdeling Génération Identitaire.

Wij onderhouden nauwe banden met de andere afdelingen over heel Europa.

Zijn jullie verwant met andere Vlaamse jongerenbewegingen?

Neen.

Wij zijn ons ten volle bewust van alternatieve initiatieven die zich in meerdere of mindere mate zouden baseren op identitaire metapolitiek.

Ons verhaal staat hier volledig los van.

Generatie Identiteit focust zich op de eigen werking, gesterkt door het ontembare enthousiasme van onze activisten en ondersteund door een lokaal en Europees netwerk van ervaring en expertise.

Indien u nog vragen heeft over onze beweging kan u ons altijd contacteren via onze contactpagina of via Facebook.