Actief Worden?

Generatie Identiteit is een metapolitieke jongeren beweging die jongens en meisjes uit heel Europa samenbrengt.

De beweging werd opgericht in September in 2012 in Frankrijk, maar nu proberen wij ook een afdeling in Vlaanderen op te richten. Onze afdeling staat in nauw verband met de Europese coördinatie, dat maakt ons het enige officiele aanspreekpunt in Vlaanderen.

  1. Generatie Identiteit is geen oud-rechtse beweging. Onze beweging kan dus niet gebruikt worden als platform om politieke standpunten te promoten die onze beweging niet aangaan.
  2. We vermijden conflicten die zich buiten Europa afspelen. Onze beweging is geen platform voor het promoten van bepaalde standpunten in conflicten buiten Europa. (bv Israel/Palestina)
  3. Onze beweging respecteert het recht van vrijheid van religie, daarom tolereren we geen chauvinisme tegenover geen enkele religie, noch andere etniciteiten.