Word Wakker & Verdedig Europa

word wakker - verdedig europa-min

Vlaanderen, België en Europa staan onder ongeziene, existentiële druk. Onze natuur moet inboeten voor kortzichtig libertair individualisme. Onze waarden en normen worden ondergraven door de opmars van het globaal kapitalisme. Onze cultuur wordt weg gerelativeerd door de schadelijke illusie van multiculturaliteit. Onze spiritualiteitsbeleving droogt op en wordt vervangen door de sluipende acceptatie van de islamisering. Ons volk wordt weggecijferd door een hallucinante demografische vloedgolf.

Tegelijkertijd kant de publieke opinie zich liefst tegen de Europeaan. Wanneer we geen schuldgevoel worden aangepraat over “ons” koloniale verleden, worden we de les gespeld over onze zogenaamde privileges of economische welvaart. Onze eigen waarden en verdiensten, die tot de schatten van het Europese volk behoren, worden misbruikt om ons zelfbeeld de kop in te drukken.

Ondertussen is de omvang van de bedreigingen die op ons afkomen kolossaal. Het klimaat waarin we deze moeten trotseren is ondermijnend.

Wie zich bekommert om de toekomst van zichzelf, zijn vrienden en familie, zijn (toekomstige) kinderen, zijn land en zijn volk beseft dat dit verhaal mank loopt. Wij identificeren ons niet met machtsgeile veroveraars of graaiende kapitalisten. Wij zijn niet rancuneus of haatdragend. Wij kicken niet op een misplaatst superioriteitsgevoel. Wij houden simpelweg van wie we zijn en van de omgeving die ons in staat stelt ons daartoe te ontwikkelen. Wij houden van ons Vlaanderen, wij houden van ons Europa.

Het is deze gezonde liefde voor dat wat ons voedt en kracht geeft die ons drijft om ons in te zetten voor onze vrienden, familie, samenleving en planeet. Wij zijn bedrijvig op onze eigen Europese manier. Wij streven voor dat wat goed is, niet slechts voor onszelf, maar voor onze naasten. Wij erkennen als geen andere het belang van een gezonde leefomgeving en natuur. Al onthechten we onszelf steeds meer van de traditionele religies, toch behouden we een onlosmakelijke band met onze bakermat en de planeet in zijn geheel.

Word Wakker Afficheren-min

De tijd is aangebroken om de schellen van onze ogen te laten vallen en resoluut te breken met de illusies die ons worden aangepraat. Nee, wij willen geen samenleving waar terrorisme genormaliseerd wordt. Nee, wij willen geen samenleving waarin de hoofddoek ons de ogen uitsteekt in het straatbeeld. Nee, wij willen geen samenleving waar men de realiteit ontkent ter bevordering van een ‘progressieve’ agenda. Nee, wij willen geen samenleving waarin er een totaal gebrek aan respect en verbondenheid heerst. Nee, wij willen geen samenleving waarin groepen zich segregeren en zich meer thuis voelen in het buitenland dan hier.

Wij willen een Vlaanderen en Europa waar we trots op kunnen zijn. Wij willen een samenleving die we met een gerust en voldaan hart aan de volgende generatie kunnen overleveren. Wij willen een leefomgeving waarin de natuur een prominente plaats heeft. Wij willen een bakermat waar we ons thuis kunnen voelen. Wij willen een wereld waar we oprecht van kunnen houden.

Wie eerlijk is tegenover zichzelf zal inzien dat dit allesbehalve evident is vandaag de dag. De huidige tendensen gaan niet de juiste richting op. Daarom is het des te belangrijker om eindelijk de ogen te openen en op te komen voor wat goed is.

Daarom nodigen wij u uit.

Durf de mist te doorprikken en resoluut te kiezen voor jezelf, je vrienden en familie, je kinderen en je omgeving. Durf te kiezen voor je identiteit en vergezel ons in onze strijd; word wakker en verdedig Europa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s