GenerateiIdentiteitVlaggen

Wij zijn de officiële Vlaamse tak van Génération Identitaire.

 

Wij, de Identitaire Europese jeugd kiezen resoluut voor Europa en haar identiteit.

Wij zijn fier op ons thuisland, ons erfgoed, ons verleden, onze cultuur, tradities en ons Europa waar onze grootouders voor gestreden én geleden hebben. Zij streden opdat wij een leefbaar Europa zouden erven, het is aan ons en de komende generaties om Europa en haar identiteit veilig te stellen, zonder schaamte, zonder verwijten, dit niet uit haat voor wat voor ons ligt maar uit liefde voor wat achter ons ligt.

Wij trekken met opgeheven hoofd ten strijde tegen de islamisering. Wij weren ons tegen de rampzalige vloedgolf van massa-immigratie. Wij verzetten ons tegen de standaardisatie van volkeren en culturen. Wij hekelen de hulp aan diegenen die onze manier van leven verafschuwen. Wij zullen niet langer lijdzaam toekijken hoe onze cultuur vervangen wordt door een uitheemse veroveringscultuur.

Net zomin we minaretten over Europa willen zien verschijnen strijden we ook tegen de moderne minaretten van McDonalds en de moderne theehuizen van Starbucks. Onze cultuur is meer dan een verzameling van goederen die enkel nuttig zijn als ze verhandeld kunnen worden. Ook tegen zo’n samenleving zeggen wij resoluut nee.

 

Creatief, moedig, brutaal, opstandig en jong.

 

Niet links, niet rechts maar Identitair.

Wij zijn Generatie Identiteit.